GF TECHNOLOGIC

SANITACE KEG SUDŮ


Na sanitaci KEG sudů nabízíme poloautomatizované myčky na sudy.

Myčka se skládá z pevné konstrukce se čtyřmi výškově stavitelnými nohami, prostoru pro uložení sudu, ovládacího panelu, čerpadla, nádobky na sanitační roztok, manometru a příslušného typu naražeče.

Sanitační roztok lze ohřívat na požadovanou teplotu nastavení digitálního termostatu. Doporučená teplota je 60°C. 

Mycí cyklus myčky – 1. vypuštění zbytků piva – 2. výplach čistou vodou – 3. nástřik sanitačního roztoku – 4. první výplach čistou vodou  – 5. druhý výplach čistou vodou – 6 natlakování KEG sudu na požadovaný tlak 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MYČKY KEG SUDŮ

STANDARDNÍ ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ MYČKY KEG SUDŮ